สร้างรายได้สวนกระแส เพื่อให้ทุกรายจ่ายมีทางออก – ULife
We use cookies (and similar techniques) on our site to improve the experience for you, enabling you to benefit from social sharing functionality (for Facebook, Instagram, etc.) and to tailor messages that are relevant to you (on our site, and others). They also help us understand how our site is being used. Read our Cookie Notice for more information. By clicking "Accept" you consent to our use of cookies
Accept
Promotion Hurry up, Black Friday promotion will be end after

สร้างรายได้สวนกระแส เพื่อให้ทุกรายจ่ายมีทางออก

สร้างรายได้_ธุรกิจออนไลน์_ยูไลฟ์ สร้างรายได้_ธุรกิจออนไลน์_ยูไลฟ์

หนึ่งในเหตุผลที่หลายคนอยากเริ่มต้นหารายได้เสริมให้ตัวเอง นอกจากภาระค่าใช้จ่ายที่รายรับไม่สัมพันธ์กับรายจ่ายแล้ว เหตุผลหนึ่งเกิดจากความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจที่ชะลอตัวอย่างราดเร็ว แล้วอย่างนี้เราจะหาช่องทางสร้างรายได้ใหม่ให้ตัวเองได้อย่างไร ที่ไม่ใช่แค่เพื่ออยู่รอดแต่สามารถแก้ปัญหาให้ทุกรายจ่ายมีทางออกจากวิกฤตไวรัส Covid-19 นี้ไปด้วยกัน #รอดไปด้วยกัน

สร้างรายได้_Unilever Life

ความอยู่รอด มาจากการปรับตัวให้พร้อมเสมอเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

เพราะการเปลี่ยนแปลงย่อมเกิดขึ้นได้เสมอกับชีวิตของเรา ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยหรือยิ่งใหญ่ ล้วนส่งผลลัพธ์ที่แตกต่างกันออกไป การเตรียมตัวให้พร้อมรับสิ่งใหม่ๆ ปรับมุมมองทัศนคติให้แข็งแกร่ง และในทุกการเปลี่ยนแปลงก็จะกลายเป็นโอกาสที่มาพร้อมทางเลือกใหม่ๆ ให้เราได้เสมอ สอดคล้องกับทฤษฎีวิวัฒนาการโดยการคัดสรรตามธรรมชาติของ ชาร์ลส์ ดาร์วิน (Charles Robert Darwin) ที่กล่าวไว้ว่า “สิ่งมีชีวิตที่สามารถอยู่รอดได้ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่แข็งแรงที่สุด แต่เป็นสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมมากที่สุด” อาจสรุปได้ว่าคนที่รู้จักปรับตัว พร้อมที่จะเรียนรู้และรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเสมอ มักมีทางเลือกและโอกาสรอดจากทุกปัญหาที่จะเข้ามาได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะในยุคนี้ที่โลกขับเคลื่อนด้วยอุปกรณ์เทคโนโลยีและการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ต การปรับตัวให้รู้เท่าทันกับเทคโนโลยี อาศัยเครื่องมือนี้ ในการติดต่อสื่อสาร ก็นับว่าเป็นการเรียนรู้ความเปลี่ยนแปลง ให้พร้อมรับมือกับความอยู่รอดให้ตัวเองได้เช่นกัน

สวนกระแสการสร้างรายได้ เพื่อให้ทุกรายจ่ายมีทางออก

ปัจจุบันนี้มีหลากหลายอาชีพที่สามารถทำเป็นอาชีพเสริมได้ เช่น ขายของออนไลน์ เขียนบล็อกรีวิว ขายภาพถ่าย/ทำวิดีโอ แอดมินเพจ เปิดคอร์สสอนออนไลน์ เป็นต้น ซึ่งอาชีพต่างๆ เหล่านี้ล้วนเกิดจากการพัฒนาด้านเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามากขึ้น สร้างโอกาสทางธุรกิจให้ทุกคนสามารถเข้าถึง และมีทางรอดในการสร้างรายได้ให้ตัวเองได้ทั้งสิ้น

การสร้างรายได้ที่สวนกระแสเศรษฐกิจในขณะนี้ได้ดี นั่นคือ การทำธุรกิจออนไลน์ อาชีพที่เปิดโอกาสให้คุณสร้างธุรกิจในรูปแบบของตัวเองได้อย่างอิสระ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็สามารถดำเนินธุรกิจผ่านช่องทางออนไลน์ได้ จึงทำให้มีรายได้เข้ามาอยู่เสมอ แม้รายได้จากช่องทางอื่นจะลดหายลงไป

สร้างรายได้_Unilever Life
สร้างรายได้_Unilever Life์

การทำธุรกิจกับ ยูไลฟ์ (ULife)

สร้างรายได้_Unilever Life

ธุรกิจสร้างรายได้ที่ออกแบบเพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้คนอย่างยั่งยืน ทั้งด้านรายได้ สุขภาพ ความงามและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ด้วยจุดมุ่งหมายที่จะสร้างแรงกระเพื่อมของวิถีชีวิตใหม่ที่ยั่งยืน ให้คุณเริ่มต้นธุรกิจได้ทันทีโดยไม่จำกัดเพศ วัย หรือวุฒิการศึกษา ผ่านทางเว็บไซต์ หรือนักธุรกิจ สามารถเรียนรู้กับโค้ช (The Supporter) เพื่อจุดประกายแรงบันดาลใจใหม่ๆ พัฒนาแนวคิดให้ก้าวทันทุกกระแสการเปลี่ยนแปลง

นอกจากนี้เรามีคอร์สให้คุณเรียนรู้ผ่านระบบ online ที่เติมเต็มชีวิตได้แบบ 360 องศากับ ULife Learning Studio สตูดิโอเพื่อการเรียนรู้ที่พร้อมให้คุณเข้าถึงได้ตลอด 24 ชั่วโมง สนับสนุนให้พาร์ตเนอร์ธุรกิจไม่หยุดที่จะเติบโตผ่านการเรียนรู้เท่าที่ต้องการ พร้อมกับแผนรายได้ใหม่ LIFE MAX ที่ปรับให้ทุกพาร์ตเนอร์ธุรกิจได้รับรายได้และผลตอบแทนได้มากขึ้น เอ็นจอยกับรางวัลตอบแทนทั้งรายได้ ทริปท่องเที่ยวทั่วโลกและรางวัลชีวิตอื่นๆ ได้มากขึ้นกว่าเดิม

สร้างรายได้_ธุรกิจออนไลน์
เจ้าของธุรกิจ_อยากมีธุรกิจเป็นของตัวเอง

ไลฟ์แม็กซ์ (LIFE MAX PLAN)

แผนรายได้ที่ให้ผลตอบแทนได้มากยิ่งขึ้นทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจมั่นคงมากขึ้น ให้คุณใช้ชีวิตได้อย่างเต็มแม็กซ์ ตอบทุกโจทย์รายได้และไลฟ์สไตล์ กับ 4 แผนการสร้างรายได้

สร้างรายได้_ธุรกิจออนไลน์

ใช้และแชร์

สำหรับบิซิเนสพาร์ตเนอร์ทุกระดับ รับโบนัส 5% ตั้งแต่การขายผลิตภัณฑ์ชิ้นแรก ซึ่งจะจ่ายโบนัส 5% ของยอดคะแนนทั้งหมดในแต่ละเดือน

สร้างรายได้_แผนรายได้

แบ่งปันโอกาส

สำหรับบิซิเนสพาร์ตเนอร์ทุกระดับ รับรายได้การขยายทีมงานสูงสุด 4 ชั้นลึก เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

สร้างรายได้_ไลฟ์แม็กซ์

สร้างทีม

สำหรับบิซิเนสพาร์ตเนอร์ระดับสูงจะได้รับโบนัส 5% - 10% จากยอดกลุ่มธุรกิจ และรับรายได้เพิ่มอีกหลายระดับ ด้วยการปรับตำแหน่งจาก Business Partner ขึ้นสู่ตำแหน่ง Senior Business Partner ดาวโหลดเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

สร้างรายได้_ธุรกิจเครือข่าย

เติบโตอย่างยั่งยืน

สำหรับบิซิเนสพาร์ตเนอร์ที่รักษาคุณสมบัติระดับสูง รับผลตอบแทนมากมาย สร้างรายได้อย่างยั่งยืน พร้อมไลฟ์สไตล์ที่ต้องการ ดาวโหลดเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

สร้างรายได้เสริมให้เป็นแผนสำรองในอนาคต และให้กลายมาเป็นรายได้หลักให้ตัวคุณเองในยามฉุกเฉิน ออกแบบชีวิตได้อย่างอิสระ ทำอะไรที่ต้องการได้อย่างเต็มแม็กซ์ เรา The Supporter ขอร่วมเป็นกำลังใจให้ทุกคนเข้มแข็ง และก้าวข้ามปัญหาที่เข้ามาในช่วงวิกฤตการณ์นี้ให้ผ่านพ้นไปด้วยกัน หวังว่าจากแรงผลักดันและประสบการณ์ล้ำค่าในการค้นหาทางออกในช่วงนี้ จะทำให้ตัวคุณเองค้นพบช่องทางและศักยภาพใหม่ๆ ที่ไม่เคยรู้ว่าทำได้ ต่อยอดให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นในอนาคตหลังจากนี้
#รอดไปด้วยกัน

Free Delivery for ฿1,500 order

Free Delivery for ฿1,500 order

We deliver within 72 hours
High Quality Products

High Quality Products

We offer only high-quality products
We are available 9:00-19:00

We are available 9:00-19:00

Contact us by chat or phone
100% Secure Payment

100% Secure Payment

Visa, Mastercard

Shopping bag

There is no selected product, please start filling your bag.