มัดรวมวิธีเสริมภูมิคุ้มกัน ภูมิดีไม่มีพัง...เสริมพลังไม่มีป่วย – ULife
We use cookies (and similar techniques) on our site to improve the experience for you, enabling you to benefit from social sharing functionality (for Facebook, Instagram, etc.) and to tailor messages that are relevant to you (on our site, and others). They also help us understand how our site is being used. Read our Cookie Notice for more information. By clicking "Accept" you consent to our use of cookies
Accept
Promotion Hurry up, Black Friday promotion will be end after

มัดรวมวิธีเสริมภูมิคุ้มกัน ภูมิดีไม่มีพัง...เสริมพลังไม่มีป่วย

ภูมิคุ้มกัน_ยูนิลีเวอร์ ไลฟ์ ภูมิคุ้มกัน_ยูนิลีเวอร์ ไลฟ์

เมื่อสถานการณ์โควิดยังไม่หยุด การเสริมภูมิคุ้มกันให้ร่างกาย (Immune) ก็ยังหยุดไม่ได้!

นับเป็นช่วงเวลาที่ร่างกายต้องเร่งเสริมกองกำลังพร้อมเกราะป้องกันชุดใหญ่ไว้สำหรับต่อสู้กับเชื้อไวรัสร้าย โดยเฉพาะเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่แม้จะมีตัวช่วยหลักจากการฉีดวัคซีนโควิด แต่การเสริมภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงสม่ำเสมอ ยังต้องเกิดจากวิธีดูแลสุขภาพจากภายในสู่ภายนอกอย่างจริงจัง

ภูมิคุ้มกันของร่างกายอยู่ในระบบเลือด

เมื่อพูดถึงระบบภูมิคุ้มกัน (Immune System) หลายคนอาจนึกถึงกลุ่มก้อนพลังที่รวมตัวกันสร้างเกราะป้องกันให้ร่างกาย ซึ่งแท้จริงแล้วระบบภูมิคุ้มกันยังถูกแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลัก ได้แก่

ภูมิคุ้มกัน_โดยกำเนิด_ยูนิลีเวอร์ ไลฟ์

ภูมิคุ้มกันโดยกำเนิด
(Innate immunity)

ภูมิคุ้มกันชั้นแรกที่ช่วยปกคลุมร่างกาย อย่างผิวหนัง รวมถึงเยื่อบุต่างๆ เปรียบเสมือนภูมิคุ้มกันด่านแรกที่ช่วยปกป้องร่างกายจากเชื้อโรคภายนอก ช่วยยับยั้งการติดเชื้อที่เป็นผลจากอุบัติเหตุหรือภาวะเจ็บป่วยบางอย่าง

ภูมิคุ้มกัน_โดยกำเนิด_ยูนิลีเวอร์ ไลฟ์

ภูมิคุ้มกันโดยกำเนิด
(Innate immunity)

ภูมิคุ้มกันชั้นแรกที่ช่วยปกคลุมร่างกาย อย่างผิวหนัง รวมถึงเยื่อบุต่างๆ เปรียบเสมือนภูมิคุ้มกันด่านแรกที่ช่วยปกป้องร่างกายจากเชื้อโรคภายนอก ช่วยยับยั้งการติดเชื้อที่เป็นผลจากอุบัติเหตุหรือภาวะเจ็บป่วยบางอย่าง

ภูมิคุ้มกัน_ได้รับเพิ่ม_ยูนิลีเวอร์ ไลฟ์

ภูมิคุ้มกันที่ได้รับเพิ่ม
(Passive immunity)

การเสริมภูมิคุ้มกันจากภายนอก เช่น วัคซีนและเซรั่มบางชนิด ให้เข้าไปต่อต้านเชื้อไวรัสนั้นๆ ได้ทันที ช่วยส่งเสริมให้ระบบภูมิคุ้มกันทำงานได้ดี และตรวจจับสิ่งแปลกปลอมได้แม่นยำขึ้นในช่วงระยะหนึ่ง ซึ่งรวมถึงการรับวัคซีนหยดแรกจากน้ำนมแม่ในเด็กแรกเกิด (6 เดือนแรก) ซึ่งช่วยลดการเกิดโรคต่างๆ ในระยะยาวได้ เช่น โรคภูมิแพ้ โรคอ้วน โรคเบาหวาน และโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว เป็นต้น

ภูมิคุ้มกัน_ได้รับเพิ่ม_ยูนิลีเวอร์ ไลฟ์

ภูมิคุ้มกันที่ได้รับเพิ่ม
(Passive immunity)

การเสริมภูมิคุ้มกันจากภายนอก เช่น วัคซีนและเซรั่มบางชนิด ให้เข้าไปต่อต้านเชื้อไวรัสนั้นๆ ได้ทันที ช่วยส่งเสริมให้ระบบภูมิคุ้มกันทำงานได้ดี และตรวจจับสิ่งแปลกปลอมได้แม่นยำขึ้นในช่วงระยะหนึ่ง ซึ่งรวมถึงการรับวัคซีนหยดแรกจากน้ำนมแม่ในเด็กแรกเกิด (6 เดือนแรก) ซึ่งช่วยลดการเกิดโรคต่างๆ ในระยะยาวได้ เช่น โรคภูมิแพ้ โรคอ้วน โรคเบาหวาน และโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว เป็นต้น

ภูมิคุ้มกัน_จำเพาะ_ยูนิลีเวอร์ ไลฟ์

ภูมิคุ้มกันจำเพาะ
(Adaptive immunity)

ภูมิคุ้มกันที่เราพูดถึงกันมากที่สุด คือคุ้มกันที่อยู่ในเลือดอย่างเซลล์เม็ดเลือดขาว ซึ่งยังแบ่งออกเป็นนิวโตรฟิล (Neutro phil) ลิมไฟไซท์ (Lymphocyte) โมโนไซท์ (Monocyte) อิโอซิโนฟิลด์ (Eosinophil) เบโซฟิลด์ (Basophil) ที่มีคุณสมบัติการตอบสนอง และทำหน้าที่ต่อต้านเชื้อไวรัสแตกต่างกัน ทำให้เชื้อเหล่านั้นไม่สามารถออกฤทธิ์ในร่างกายต่อไปได้ ทั้งยังสามารถจดจำหน้าตาของเชื้อนั้นๆ เพื่อไม่ให้เราต้องกลับไปป่วยซ้ำใหม่ได้อีก

ภูมิคุ้มกัน_จำเพาะ_ยูนิลีเวอร์ ไลฟ์

ภูมิคุ้มกันจำเพาะ
(Adaptive immunity)

ภูมิคุ้มกันที่เราพูดถึงกันมากที่สุด คือคุ้มกันที่อยู่ในเลือดอย่างเซลล์เม็ดเลือดขาว ซึ่งยังแบ่งออกเป็นนิวโตรฟิล (Neutro phil) ลิมไฟไซท์ (Lymphocyte) โมโนไซท์ (Monocyte) อิโอซิโนฟิลด์ (Eosinophil) เบโซฟิลด์ (Basophil) ที่มีคุณสมบัติการตอบสนอง และทำหน้าที่ต่อต้านเชื้อไวรัสแตกต่างกัน ทำให้เชื้อเหล่านั้นไม่สามารถออกฤทธิ์ในร่างกายต่อไปได้ ทั้งยังสามารถจดจำหน้าตาของเชื้อนั้นๆ เพื่อไม่ให้เราต้องกลับไปป่วยซ้ำใหม่ได้อีก

ในเมื่อร่างกายนั้นสุดแสนมหัศจรรย์ มีหน่วยรบช่วยกำจัดสิ่งแปลกปลอมต่างๆ ออกร่างกาย แล้วทำไมเรายังจำเป็นต้องดูแลสุขภาพร่างกายเพิ่มเข้าไปอีกล่ะ?

ภูมิตก ทำอ่อนแอ...แพ้ง่าย! เพราะอนุมูอิสระในร่างกายเพิ่มขึ้น

แม้เราจะบอกว่าร่างกายสามารถสร้างภูมิคุ้มกันได้ด้วยตัวเอง แต่หากหน่วยรบกองทัพนี้ขาดการดูแลเอาใจใส่ที่ดี ประสิทธิภาพและความแข็งแรงที่เคยดีก็มีวันแผ่วลงได้เช่นกัน ซึ่งนอกจากปัจจัยทางด้านอายุที่มีผลต่อการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันแล้ว อนุมูลอิสระ (Free radicals) ที่ได้รับจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวัน (Lifestyle) ที่เพิ่มสูงขึ้น ล้วนบั่นทอนให้ภูมิคุ้มกันอ่อนแอลง ดังนี้

ภูมิคุ้มกัน_สาเหตุภูมิคุ้มกันเสื่อม_สารต้านอนุมูลอิสระ

มลภาวะทางอากาศ
(PM 2.5, แสงแดด UV, ควันไอเสีย)

ภูมิคุ้มกัน_สาเหตุภูมิคุ้มกันเสื่อม_สารต้านอนุมูลอิสระ

สารเคมีปนเปื้อน
(อาหาร, กิจกรรมต่างๆ)

ภูมิคุ้มกัน_สาเหตุภูมิคุ้มกันเสื่อม_สารต้านอนุมูลอิสระ

สูบบุหรี่ และดื่มแอลกอฮอล์

ภูมิคุ้มกัน_สาเหตุภูมิคุ้มกันเสื่อม_สารต้านอนุมูลอิสระ

พักผ่อนน้อย และความเครียดสะสม

ภูมิคุ้มกัน_สาเหตุภูมิคุ้มกันเสื่อม_สารต้านอนุมูลอิสระ

ขาดการออกกำลังกาย

จะเห็นได้ว่าไลฟ์สไตล์ที่เราทำจนคุ้นชินในทุกวันเป็นการเร่งให้เกิดภาวะภูมิคุ้มกันตก และตรงเข้าทำลายเซลล์ปกติในร่างกายให้อ่อนแอลงได้ ส่งผลให้ร่างกายเจ็บป่วยได้ง่ายกว่าปกติ ทั้งอาการหวัด ผื่นคัน เหนื่อยง่าย เป็นแผลแล้วหายช้า และสัมพันธ์ต่อไปถึงความเสี่ยงต่อการเกิดโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องและโรคข้ออักเสบต่างๆ ดังนั้นการเติมความสดใหม่ให้ภูมิคุ้มกันอย่างสม่ำเสมอ จึงเป็นตัวช่วยให้ร่างกายพร้อมรับมือกับเชื้อไวรัสร้ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เจ้าของธุรกิจ_อยากมีธุรกิจเป็นของตัวเอง เจ้าของธุรกิจ_อยากมีธุรกิจเป็นของตัวเอง

ติดอาวุธด้วย ‘สารต้านอนุมูลอิสระ’ เสริมกองทัพให้ระบบภูมิคุ้มกัน

การดูแลสุขภาพให้ดีทั้งภายนอกและภายใน จึงเป็นสิ่งที่คนยุคใหม่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษ ซึ่งนอกจากการปกป้องตนเองจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามมาตรการขั้นพื้นฐาน (สวมหน้ากากอนามัย, ล้างมือฆ่าเชื้อ, งดสัมผัส, เว้นระยะห่าง) แล้ว การเพิ่มสารต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidant) ให้ร่างกาย ยังเป็นการติดอาวุธให้ระบบภูมิคุ้มกันสามารถ ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนี้

ภูมิคุ้มกัน_ใส่หน้ากาก

บำรุงอาหาร เน้นคุณค่า Antioxidant

แหล่งรวมสารต้านอนุมูลอิสระพบได้มากในกลุ่มอาหารและผลไม้จำพวกวิตามินซี ที่มีผลต่อการสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกาย ช่วยเพิ่มจำนวนเซลล์เม็ดเลือดขาวให้พร้อมต่อสู้กับเชื้อไวรัสต่างๆ ได้มากขึ้น โดยเฉพาะผลไม้กลุ่มซูเปอร์ฟรุตที่มีสีเข้ม ซึ่งเป็นแหล่งสำคัญของสารต้านอนุมูลอิสระคุณภาพสูง อย่างผลมากิเบอร์รี Maqui plus ที่มีสารดีดี DEDI (Delphinidin) และถูกยกให้เป็น King of Antioxidant ที่อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระกว่า 19 ชนิด และแอนโทไซยานิน (Anthocyanin) มีฤทธิ์เสริมภูมิคุ้มกันและต่อต้านโรคเรื้อรังต่างๆ รวมถึงช่วยฟื้นฟูความเสียหายที่เกิดขึ้นในร่างกาย ทั้งในหลอดเลือด และเซลล์ในร่างกายที่ถูกทำร้ายโดยอนุมูลอิสระ

ภูมิคุ้มกัน_ดูแลสุขภาพ_สารต้านอนุมูลอิสระ

เพิ่มคุณภาพการนอน

หนึ่งในปัญหาสำคัญที่บั่นทอนสุขภาพโดยไม่รู้ตัวของคนยุคนี้คือ คุณภาพการนอนไม่ดี ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ส่งผลต่อระบบภูมิคุ้มกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะร่างกายไม่ได้รับการซ่อมแซม การจัดเวลาเข้านอน-ตื่นนอนเสียใหม่ จึงเป็นการคืนเวลาให้ร่างกายได้มีเวลาฟื้นฟูระบบต่างๆ ที่ทำงานกันมาตลอดทั้งวันได้มากขึ้น

ภูมิคุ้มกัน_ดูแลสุขภาพ_การออกกำลังกาย

แบ่งเวลาออกกำลังกาย

นอกจากจะเป็นการกระตุ้นการใช้กล้ามเนื้อส่วนต่างๆ แล้ว ยังเป็นการฟื้นฟูระบบกล้ามเนื้อ เพิ่มระดับออกซิเจนในเลือด และกระตุ้นระบบไหลเวียนเลือดให้ไปหล่อเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกายได้เร็วขึ้น เป็นอีกวิธีง่ายๆ ที่ช่วยเสริมภูมิให้ร่างกายที่สามารถทำได้ทุกวัน

ท่ามกลางวิกฤตสุขภาพที่กำลังโอบกอดผู้คนในเวลานี้ การเสริมความพร้อมให้ภูมิคุ้มกัน ร่วมกับการเฝ้าระวังตนเองอย่างต่อเนื่อง เป็นสิ่งที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัย และความมั่นใจในการใช้ชีวิตประจำวัน เพราะเมื่อสถานการณ์โควิดยังไม่หยุด การเสริมภูมิคุ้มกันให้ร่างกายก็ยังหยุดไม่ได้เช่นเดียวกัน!

Free Delivery for ฿1,500 order

Free Delivery for ฿1,500 order

We deliver within 72 hours
High Quality Products

High Quality Products

We offer only high-quality products
We are available 9:00-19:00

We are available 9:00-19:00

Contact us by chat or phone
100% Secure Payment

100% Secure Payment

Visa, Mastercard

Shopping bag

There is no selected product, please start filling your bag.