22 มกราคม 2565

เสริมภูมิคุ้มกันให้ร่างกาย ก่อน-หลังฉีดวัคซีนได้ง่ายๆ กับมากิพลัส

เสริมภูมิคุ้มกัน_ยูนิลีเวอร์ ไลฟ์ เสริมภูมิคุ้มกัน_ยูนิลีเวอร์ ไลฟ์

ภูมิคุ้มกัน (Immunity) คีย์เวิร์ดสำคัญในการดูแลสุขภาพของมนุษย์ยุคโควิด แม้เดิมทีระบบภูมิคุ้มกันจะทำหน้าที่คอยกำจัดเชื้อไวรัส แบคทีเรีย และเซลล์ที่มีแนวโน้มเติบโตแบบผิดปกติออกจากร่างกาย แต่เพราะประสิทธิภาพการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันยังต้องอาศัยการกระตุ้นอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งการเสริมภูมิที่ทำได้ง่ายที่สุดก็คือ “การกิน” โดยเน้นไปที่อาหารเสริมภูมิคุ้มกัน เช่น ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบียอนด์ มากิพลัส (Beyonde Maqui Plus+)

Beyonde Maqui Plus+ เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากผลไม้สกัดเข้มข้น

เพราะสถานการณ์ โควิด-19 เป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้เราต้องตระหนักถึงสุขภาพและสุขอนามัยมากขึ้น แม้เราจะมีวัคซีนโควิด แต่ก็ยังมีโอกาสติดเชื้อโควิดหลังฉีดวัคซีนไปแล้วได้ การเสริมความแข็งแรงให้ ระบบภูมิคุ้มกันจึงเป็นสิ่งที่ต้องทำเป็นประจำและต่อเนื่อง มากิ เบอร์รี ชิลี (Chilean Wineberry) หรือ ราชันย์แห่ง สารต้านอนุมูลอิสระที่อุดมไปด้วยสารดีดี (Delphinidin : DEDI) ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประสิทธิภาพและการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน ดังนี้

ส่งเสริมประสิทธิภาพการดีท็อกซ์เลือดและตับ

เสริมภูมิคุ้มกัน_ยูนิลีเวอร์ ไลฟ์
เสริมภูมิคุ้มกัน_ยูนิลีเวอร์ ไลฟ์

ส่งเสริมระบบเลือดไหลเวียนในร่างกาย
(เม็ดเลือดขาว, แอนตี้บอดี้, ระบบน้ำเหลือง)

ส่งเสริมระบบภูมิต้านทานโดยรวม (+13.4 เท่า
*ตามผลการวิจัยระดับเซลล์ห้องปฏิบัติการ
ของ TCI, ไต้หวัน)

เสริมภูมิคุ้มกัน_ยูนิลีเวอร์ ไลฟ์
เสริมภูมิคุ้มกัน_ยูนิลีเวอร์ ไลฟ์

เพิ่มการสร้างสารเสริมภูมิต้านทานไวรัสและแบคทีเรีย
(+11.9 เท่า *ตามผลการวิจัยระดับเซลล์ห้องปฏิบัติการของ
TCI, ไต้หวัน)

บำรุงระบบประสาท และบำรุงสายตา

เสริมภูมิคุ้มกัน_ยูนิลีเวอร์ ไลฟ์
เสริมภูมิคุ้มกัน_ยูนิลีเวอร์ ไลฟ์

มีส่วนช่วยชะลอกระบวนการอักเสบ

นอกจากนี้ยังมีคุณประโยชน์ในการต่อต้านไวรัสจากคุณสมบัติของผลไม้กลุ่มเบอร์รี เช่น โชคเบอร์รี ออสเตรีย, แครนเบอร์รี อเมริกา, เมล็ดองุ่นแดง สเปน, อาซาอิ บราซิล และอื่นๆ รวม 12 ชนิด จากแหล่งเพาะปลูกคุณภาพ 9 ประเทศทั่วโลก จนได้อาหารเสริมภูมิคุ้มกันสูตรเข้มข้นที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย สามารถรับประทานได้ง่ายๆ ทั้งก่อนและหลังฉีดวัคซีน

Beyonde Maqui Plus+ เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากผลไม้สกัดเข้มข้น

เพราะสถานการณ์โควิด-19 เป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้เราต้องตระหนักถึงสุขภาพและสุขอนามัยมากขึ้น แม้เราจะมีวัคซีนโควิด แต่ก็ยังมีโอกาสติดเชื้อโควิดหลังฉีดวัคซีนไปแล้วได้ การเสริมความแข็งแรงให้ระบบภูมิคุ้มกันจึงเป็นสิ่งที่ต้องทำเป็นประจำและต่อเนื่อง มากิ เบอร์รี ชิลี (Chilean Wineberry) หรือ ราชันย์แห่ง สารต้านอนุมูลอิสระที่อุดมไปด้วยสารดีดี (Delphinidin : DEDI) ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประสิทธิภาพและการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน ดังนี้

เสริมภูมิคุ้มกัน_ยูนิลีเวอร์ ไลฟ์

ส่งเสริมประสิทธิภาพการดีท็อกซ์เลือดและตับ

เสริมภูมิคุ้มกัน_ยูนิลีเวอร์ ไลฟ์

ส่งเสริมระบบเลือดไหลเวียนในร่างกาย (เม็ดเลือดขาว, แอนตี้บอดี้, ระบบน้ำเหลือง)

เสริมภูมิคุ้มกัน_ยูนิลีเวอร์ ไลฟ์

ส่งเสริมระบบภูมิต้านทานโดยรวม (+13.4 เท่า *ตามผลการวิจัยระดับเซลล์ห้องปฏิบัติการ ของ TCI, ไต้หวัน)

เสริมภูมิคุ้มกัน_ยูนิลีเวอร์ ไลฟ์

เพิ่มการสร้างสารเสริมภูมิต้านทานไวรัสและแบคทีเรีย (+11.9 เท่า *ตามผลการวิจัยระดับเซลล์ห้องปฏิบัติการของ TCI, ไต้หวัน)

เสริมภูมิคุ้มกัน_ยูนิลีเวอร์ ไลฟ์

บำรุงระบบประสาท และบำรุงสายตา

เสริมภูมิคุ้มกัน_ยูนิลีเวอร์ ไลฟ์

มีส่วนช่วยชะลอกระบวนการอักเสบ

นอกจากนี้ยังมีคุณประโยชน์ในการต่อต้านไวรัสจากคุณสมบัติของผลไม้กลุ่มเบอร์รี เช่น โชคเบอร์รี ออสเตรีย, แครนเบอร์รี อเมริกา, เมล็ดองุ่นแดง สเปน, อาซาอิ บราซิล และอื่นๆ รวม 12 ชนิด จากแหล่งเพาะปลูกคุณภาพ 9 ประเทศทั่วโลก จนได้อาหารเสริมภูมิคุ้มกันสูตรเข้มข้นที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย สามารถรับประทานได้ง่ายๆ ทั้งก่อนและหลังฉีดวัคซีน

‘มากิพลัส’ ไอเทม(ไม่)ลับทั้งก่อน-หลังฉีดวัคซีน

เพราะในแต่ละวันเรายังมีพฤติกรรมเสี่ยงทำภูมิคุ้มกันต่ำลงได้ เช่น การรับประทานอาหารที่มีไขมันและน้ำตาลสูง การดื่มแอลกอฮอล์ สูบบุหรี่ ไปจนถึงการนอนน้อย นอนดึก อีกทั้งการฉีดวัคซีนโควิดก็ยังไม่มีข้อมูลแน่ชัดในเรื่องของประสิทธิภาพวัคซีนในระยะยาวว่าภูมิคุ้มกันจะอยู่ได้นานเท่าไร การเสริมภูมิดีดีด้วยสารดีดีในมากิพลัสจึงเป็นไอเทมไม่ลับในการดูแลสุขภาพทั้งก่อนและหลังฉีดวัคซีน ดังนี้

เสริมภูมิคุ้มกัน_ยูนิลีเวอร์ ไลฟ์
เสริมภูมิคุ้มกัน_ยูนิลีเวอร์ ไลฟ์

เสริมภูมิคุ้มกันก่อนฉีดวัคซีน
ช่วยให้ร่างกายมีภูมิแข็งแรง ไม่ติดเชื้อง่าย ช่วยให้ร่างกายสดชื่น แข็งแรง เสริมเซลล์ภูมิต้านทานแข็งแรง เมื่อได้รับวัคซีนก็สร้างภูมิได้ดี

เสริมภูมิคุ้มกันหลังฉีดวัคซีน
กระตุ้นการสร้างภูมิต้านทาน ช่วยให้ร่างกายสดชื่น ลดการอ่อนเพลีย และการอักเสบในร่างกาย เสริมสร้างภูมิคุ้มกันต่อเนื่อง

นอกเหนือจากการรับประทานอาหาร ผักและผลไม้ทั่วไป บียอนด์ มากิพลัส (Beyonde Maqui Plus+) จึงเป็นอีกหนึ่งไอเทมไม่ลับที่ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันสำหรับคนยุคนี้

‘มากิพลัส’ ไอเทม(ไม่)ลับทั้งก่อน-หลังฉีดวัคซีน

เพราะในแต่ละวันเรายังมีพฤติกรรมเสี่ยงทำภูมิคุ้มกันต่ำลงได้ เช่น การรับประทานอาหารที่มีไขมันและน้ำตาลสูง การดื่มแอลกอฮอล์ สูบบุหรี่ ไปจนถึงการนอนน้อย นอนดึก อีกทั้งการฉีดวัคซีนโควิดก็ยังไม่มีข้อมูลแน่ชัดในเรื่องของประสิทธิภาพวัคซีนในระยะยาวว่าภูมิคุ้มกันจะอยู่ได้นานเท่าไร การเสริมภูมิดีดีด้วยสารดีดีในมากิพลัสจึงเป็นไอเทมไม่ลับในการดูแลสุขภาพทั้งก่อนและหลังฉีดวัคซีน ดังนี้

 เสริมภูมิคุ้มกัน_ยูนิลีเวอร์ ไลฟ์

เสริมภูมิคุ้มกันก่อนฉีดวัคซีน
ช่วยให้ร่างกายมีภูมิแข็งแรง ไม่ติดเชื้อง่าย ช่วยให้ร่างกายสดชื่น แข็งแรง เสริมเซลล์ภูมิต้านทานแข็งแรง เมื่อได้รับวัคซีนก็สร้างภูมิได้ดี

เสริมภูมิคุ้มกัน_ฉีดวัคซีน_ภูมิคุ้มกัน

เสริมภูมิคุ้มกันหลังฉีดวัคซีน
กระตุ้นการสร้างภูมิต้านทาน ช่วยให้ร่างกายสดชื่น ลดการอ่อนเพลีย และการอักเสบในร่างกาย เสริมสร้างภูมิคุ้มกันต่อเนื่อง

นอกเหนือจากการรับประทานอาหาร ผักและผลไม้ทั่วไป บียอนด์ มากิพลัส (beyonde Maqui Plus+) จึงเป็นอีกหนึ่งไอเทมไม่ลับที่ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันสำหรับคนยุคนี้

เสริมภูมิคุ้มกันให้ร่างกาย พกพาง่ายทุกช่วงเวลา

นอกจากคุณสมบัติของมากิ เบอร์รี ที่อุดมไปด้วยสิ่งดีดีต่อร่างกาย ยังมีความสะดวกสบายในเรื่องของการพกพา ซึ่งตอบโจทย์วิธีดูแลสุขภาพในชีวิตประจำวัน ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบียอนด์ มากิพลัส (beyonde Maqui Plus+) เครื่องดื่มซูเปอร์แอนตี้ออกซิแดนท์ จึงมีให้เลือกทั้งขนาดขวด 750 มล. ขนาดขวด 50 มล. และแบบซอง 375 มล. เพื่อความสะดวกและพร้อมดื่มได้ตลอดวัน สำหรับหลายๆ กิจกรรมของสมาชิกทุกคนในบ้าน ทั้งตอนออกกำลังกาย ทำงานบ้าน หรือแม้แต่การใช้ชีวิตประจำวันอื่นๆ ก็สามารถเสริมความแข็งแรงให้ภูมิคุ้มกันด้วยมากิพลัสได้ตลอดเวลา โดยมากิพลัสปริมาณ 25 มล. จะอุดมไปด้วยสารต้านอนมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพเทียบเท่ามะนาว 250 ผล กล้วย 40 ผล ไวน์แดง 3 แก้ว มะเขือเทศ 1.5 กก. และชาเขียวถึง 6 แก้ว

บียอนด์ มากิพลัส (Beyonde Maqui Plus+) จึงแตกต่างจากเครื่องดื่มตระกูลเบอร์รีทั่วไป ด้วยคุณสมบัติไฮไลต์ของ ราชันย์แห่งสารต้านอนุมูลอิสระ อย่างมากิ เบอร์รี ชิลี (Chilean Wineberry) บวกกับกระบวนการคัดสรรและวิจัยระดับสากล เพื่อยกระดับสุขภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันแข็งแรงไปด้วยกัน

เสริมภูมิคุ้มกัน_อาหารเสริมภูมิคุ้มกัน_มากิพลัส